Uvod

Namen politike zasebnosti je seznanitev obiskovalcev (v nadaljevanju: uporabnik) spletne strani angeluswater.com, z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani ponudnika Medis-M d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki:

Medis-M d.o.o.
Limbuška cesta 78b
2000 Maribor

Kontakt: info@angeluswater.com

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne privolitve.

Naše aktivnosti so v skladu z Uredbo EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ZEPT).

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki uporabnika identificira kot posameznika: ime, priimek, elektronski ali navadni naslov itd.

Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • osnovni kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov)
 • podatki o uporabi ponudnikovih spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas), podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili)
 • podatki, ki jih ponudnik potrebuje za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu itd.)

Z registracijo ali z oddajo naročila na spletni strani, uporabnik izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih je uporabnik posredovali ponudniku za namene izpolnitve pogodbe oz. naročila prostovoljno posreduje), poleg za namen sklenitev ali izpolnitev pogodbe oz.  naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte bo uporabnik obveščen v vsakem elektronskem sporočilu.

Ponudnik bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter uporabnika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.

Ponudnik ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen kadar mu uporabnik to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi
 • privolitev posameznika
 • zakoniti interes

Obdelava podatkov

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom. V primeru, da osebnih podatkov uporabnik ne zagotovi, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe. Namen uporabe podatkov je:

 • komuniciranje z uporabnikom glede zagotavljanja storitev ter odgovarjanja na povpraševanja uporabnika
 • sklenitev pogodbe z uporabnikom in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe
 • tržno komuniciranje z uporabnikom (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil)
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov z uporabnikom
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani

Shranjevanje podatkov

Ponudnik hrani osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Osnovne osebne podatke hrani več čas, dokler ima uporabnik status registriranega uporabnika na spletnih straneh ponudnika. Osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi privolitve uporabnika, hrani trajno oz. do preklica privolitve uporabnika. Podatke o izdanih računih hrani 10 let od izdaje. Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev kupoprodajne pogodbe, hrani še 5 let od izpolnitve pogodbe oz. dobave blaga. Po poteku roka hrambe osebne podatke izbriše oz. jih obdela, da jih ni več mogoče povezati z uporabnikom.

Dostop do podatkov

Osebnih podatkov uporabnika ponudnik ne posreduje ali dovoljuje seznanitev tretjim osebam izven podjetja ponudnika, razen pogodbenim sodelavcem, kateri imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila z obdelavo podatkov in so zavezani k spoštovanju zakonodaje glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Pogodbeni sodelavci ponudnika so:

 • izvajalci dostavne službe
 • izvajalci informacijskih oz. programerskih rešitev
 • izvajalci storitev marketinga

Pogodbeni sodelavci smejo obdelovati osebne podatke samo v okviru naših pooblastil in ne za lastne namene.

Pravice uporabnika

Uporabnik ima pravico do dostopa, pregleda in izbrisa osebnih podatkov. Na ponudnika lahko naslovi zahtevo o spremembi podatkov.

Objava sprememb

Morebitne spremembe politike zasebnosti bo ponudnik objavil na tem spletnem mestu. Uporabnik z uporabo ponudnikovih spletnih strani, potrjuje da sprejema in soglaša s celotno vsebino ponudnikove politike zasebnosti.

Zadnja sprememba: december 2023